Silivri'de Depremden Zarar Gören Bina Yıkılıyor

Merkezi üssü Silivri olan 5.8’lik depremin ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen riskli yapı denetimleri kapsamında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Yosun Sokak (No:2) 512 ada 1 parsel üzerindeki bina riskli yapı olarak tespit edilerek yıkım işlemi için karar alındı.

Silivri'de Depremden Zarar Gören Bina Yıkılıyor
09 Ekim 2019 - 13:42

Merkez üssü Silivri olan 5.8’lik depremin ardından riskli yapıların denetimleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluş olan Beyzade Yapı denetim Ltd. Şti. tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Yosun Sokak (No:2) 512 ada 1 parsel üzerindeki bina riskli yapı olarak tespit edildi. Konu ile ilgili bilgilendirmeyi Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşırken alınan kararda yıkım işleminin 10 Ekim 2019 yarın, Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

 

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan’ın imzasını taşıyan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün söz konusu yazısında şunlar belirtildi:

 

Sayı : 23368391-310.10.01.02-E.833270

 

Konu : Yıkım İşlemleri

 

İlgi A) Beyzade Yapı denetimi Ltd. Şti. Tarafından 105054 yapı kimlik nolu bina için düzenlenen riskli yapı tespit raporu.

 

B) Başkanlık Makamının 12/07/2019 tarih ve 815485 sayılı yıkım oluru.

 

C ) Fen İşleri Müdürlüğünün 05/08/2019 tarih ve 826882 sayılı yazısı.

 

C ) İ.B.B. Zabıta Tedbir Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve 104384 sayılı yazısı

 

Ç ) 15/08/2019 tarih ve 830205 sayılı vatandaş dilekçesi.

 

E ) 15/08/2019 tarihli ve 830279 sayılı Başkanlık oluru.

 

Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Yosun Sok (No:2) 512 ada 1 parsel üzerindeki binanın riskli yapı olduğu ve 6305 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluş olan Beyzade Yapı denetim Ltd. Şti.’nin ilgi (a) Riskli Yapı Tespit Raporu Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca incelenmiş olup, bahse konu binanın olası bir kuvvetli yer hareketinde tasarım depremi istemlerini karşılamadığından riskli yapı olduğu görülmüş olup, ilgi (b) Başkanlık Makamının oluruna istinaden 27/08/2019 Salı günü 09.30 da yıkım işlemlerinin yapılacağı tüm müdürlüklere ve parsel maliklerine bildirilmiş olup, Fen İşleri Müdürlüğünün ilgi (c) yasında yıkımı yapacak araç ve gerecin Belediyemiz bünyesinde bulunmadığı tarafımıza bildirilmiş ve ilgi yazımız ile İ.B.B Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Tedbir Müdürlüğünden bahse konu riskli yapının tahliyesi yıkımı konusunda destek sağlanması istenilmiş ise de İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Tedbir Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve 104384 sayılı yazısında Başkanlık bünyesinde yıkımı gerçekleştirecek iş makinasının mevcut olmadığı ve özel sektörden temin edileceği tarafımıza bildirilmişti.

 

Ayrıca, ilgi (d) dilekçede maliklerce yıkım ruhsatının alınması, yıkım işleminin ilgilerince yapılabilmesi için tüm maliklerin rızasının alınması, evlerin nüfustan ve eşyadan tahliyesinin sağlanması, gerekli diğer işlemlerin yapılabilmesi için 27/08/2019 tarihine planlanan yıkım işleminin ertelenmesi talep edildiğinden ilgi (e) Başkanlık Oluru ile yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

Bu nedenle; parsel malikleri tarafından Yıkım Ruhsatı düzenlemesi için Başkanlığımıza başvuruda bulunarak tüm binanın tahliye işleminin yapılmaması ve söz konusu riskli yapının yıkılmaması durumunda, yıkım işleminin yıkım masraflarını tarafımızdan tahsil edilmesi kaydı ile 10/10/2019 tarihinde Başkanlığımızca gerçekleştirileceği hususunu; Bilginize arz ederim. Harun Akkan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı”

 

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş’te İmar İşleri Müdürlüğüne yazmış olduğu dikçe de şunları belirtti:

 

“İlçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi Yosun Sokak No:2 tapunun 512 ada ve 1 parselde kayıtlı binada hiç kimsenin oturmadığı ve boş olduğu görülmüştür. İşbu yazı Belediye Başkanlığın verilmek üzere tarafımdan tanzim edilerek ilgiliye verilmiştir. Saygılarımla. 09/10/2019 Serhat Ateş Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı”

 

Haber : Batuhan Güçlü

YORUMLAR

  • 0 Yorum