Haziran Ayı Meclisi Pazartesi

Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 10 Haziran 2019 Pazartesi Günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Haziran Ayı Meclisi Pazartesi
09 Haziran 2019 - 11:26

Silivri Belediye Meclisi’nin 10/06/2019 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 

 G Ü N D E M : 


1- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimi. 
2- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesinin yıllara yaygın olarak yapılmasının görüşülmesi. 
3- Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi. 
4- İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi. 
5- Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi. 
6- Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi (eski Çanta-Fatih Mahallesi), 432 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi plan değişikliğinin görüşülmesi. 
7- Belediyemiz mülkiyetindeki Silivri İlçesi Seymen Mahallesi, 488 ve 489 parseller ile şahıs mülkiyetindeki 487 parselin mezarlık alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili belediyemizin görüşü amaçlı İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğünün plan teklifinin görüşülmesi. 
8- İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.


YORUMLAR

  • 0 Yorum